Waarom is het keurmerk opgezet?

Geld.nl, Independer en Zorgkiezer.nl starten samen een gedragscode en keurmerk voor zorgvergelijkingssites. Zij doen dit omdat ze vinden dat consumenten beter geïnformeerd moeten worden. Ook moeten vergelijkingsresultaten altijd betrouwbaar zijn. Daarom introduceren zij het ‘Keurmerk Objectief Vergelijken’. 

Over het keurmerk

Het keurmerk staat voor:

  • Transparantie
  • Volledigheid
  • Advies op maat
  • Betrouwbare vergelijkingsresultaten
  • Duidelijkheid over zeggenschap
  • Duidelijkheid over verdienmodel

Het keurmerk is gekoppeld aan een nieuwe gedragscode die de vier grote vergelijkingssites hebben opgesteld. Hierin zijn regels voor betrouwbare vergelijkingsresultaten, transparante dienstverlening en klantgerichte advisering vastgelegd. De regels komen tegemoet aan eerdere aanbevelingen van de AFM.

Vergelijkingssites van zorgverzekeringen die het keurmerk willen voeren, worden onderworpen aan een strenge selectieprocedure. Het onafhankelijke bestuur van de Stichting Keurmerk Objectief Vergelijken bepaalt de toelating en zal ook stipt toezien op de naleving van de gedragscode. Jaarlijkse vindt hertoetsing plaats. Het keurmerk maakt zichtbaar dat een vergelijkingssite volgens de gedragscode werkt. Wie zich niet aan de regels houdt, mag het keurmerk niet meer voeren. 

Deelnemer worden?​

De initiatiefnemers hopen dat veel vergelijkingssites de gedragscode gaan onderschrijven, zodat de kwaliteit van de vergelijkingsmarkt voor zorgverzekeringen verder wordt verhoogd.

Actueel

Zorgkiezer.nl, Independer en Geld.nl gecertificeerd.

Zorgkiezer.nl, Independer en Geld.nl hebben allen de certificering voor zorgverzekeringen 2021 behaald. Zij voldoen aan de gedragscode van het Keurmerk Objectief Vergelijken, waarin regels voor betrouwbare vergelijkingsresultaten, transparante dienstverlening en klantgerichte advisering zijn vastgelegd.

Zorgkiezer.nl, Independer en Geld.nl gecertificeerd.

Zorgkiezer.nl, Independer en Geld.nl hebben de certificering voor zorgverzekeringen 2020 behaald. Zij voldoen allen aan de gedragscode van het Keurmerk Objectief Vergelijken. In deze gedragscode zijn regels voor betrouwbare vergelijkingsresultaten, transparante dienstverlening en klantgerichte advisering vastgelegd.

Zorgkiezer.nl, Independer en Geld.nl gecertificeerd.

Zorgkiezer.nl, Independer en Geld.nl hebben allen de certificering voor zorgverzekeringen 2019 positief voltooid. Zij voldoen aan de gedragscode van het Keurmerk Objectief Vergelijken. Hierin zijn regels voor betrouwbare vergelijkingsresultaten, transparante dienstverlening en klantgerichte advisering vastgelegd.

Zorgkiezer.nl, Independer en Geld.nl gecertificeerd.

Zorgkiezer.nl, Independer en Geld.nl hebben allen de certificering voor zorgverzekeringen 2018 positief voltooid. Zij voldoen aan de gedragscode van het Keurmerk Objectief Vergelijken. Hierin zijn regels voor betrouwbare vergelijkingsresultaten, transparante dienstverlening en klantgerichte advisering vastgelegd.

Geld.nl toegetreden als deelnemer van het keurmerk. 

Recentelijk is Geld.nl toegetreden als deelnemer van het keurmerk. Wij kijken ernaar uit om er samen voor te zorgen dat consumenten beter geïnformeerd worden en dat vergelijkingsresultaten altijd betrouwbaar zijn.

01-01-2019: Pricewise en HoyHoy geen deelnemers meer van het keurmerk 

Pricewise en HoyHoy voeren vanaf 1 januari 2019 niet meer het keurmerk. De relatie tussen het keurmerk en de voormalig deelnemers is nog steeds goed. We richten ons allen op het zo transparant en werkbaar mogelijk maken van de markt en we behouden het branchebreed overleg.

21-06-2017: VWS-Rapport positief over keurmerkdragende vergelijkingssites 

Zorgweb onderzocht voor de Monitor Overstapseizoen 2016-2017 van het Ministerie van VWS dertien vergelijkingssites: vijf hiervan dragen het Keurmerk Objectief Vergelijken. In het onderzoek naar de informatievoorziening door aanbieders van zorgverzekeringen (zorgverzekeraars, volmachten, collectiviteiten en vergelijkingssites) laat  Zorgweb zich specifiek positief uit over verschillende aspecten van vergelijkingssites die zijn aangesloten bij het Keurmerk Objectief Vergelijken.

14-09-2016: Keurmerk Objectief Vergelijken scherpt voorwaarden aan

Met de introductie van het Keurmerk Objectief Vergelijken in 2015 is een belangrijke stap gezet op het gebied van transparantie, duidelijkheid en volledigheid bij vergelijkingssites. Verdere verbeteringen zijn mogelijk. Daarom heeft het bestuur van de stichting Keurmerk Objectief Vergelijken na consultatie met de deelnemende partijen besloten een aantal van de voorwaarden, waaraan vergelijkingssites moeten voldoen om het keurmerk te mogen voeren, aan te scherpen en uit te breiden. 

De aanscherping zit vooral in het vergroten van de transparantie over provisie-inkomsten en in de volledigheid van de lijst met verzekeraars die worden meegenomen in de vergelijking. Daarnaast wordt het keurmerk uitgebreid naar schadeverzekeringen.


17-06-2016: Keurmerk objectief vergelijken presenteert zijn voorzitter Jan Maarten Slagter

Commissaris, columnist, journalist en jurist Jan Maarten Slagter had weinig bedenktijd nodig toen hem recent werd gevraagd het boegbeeld te worden van de stichting Keurmerk Objectief Vergelijken.

,,Als oud-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters en als bestuurslid van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening stond in mijn werk het consumentenbelang ook al centraal. Dus ik was er eigenlijk wel snel uit."

Foto: Daniëlle Baas

19-11-2015: Lancering keurmerk

Op 19-11-2015 is officieel het Keurmerk Objectief Vergelijken gelanceerd. Tijdens de persconferentie is de gedragscode nader uit de doeken gedaan. Ook is toegelicht hoe andere zorgvergelijkingssites het nieuwe keurmerk kunnen bemachtigen en wie toezicht houdt op de naleving ervan.

Aan het begin van de bijeenkomst heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers, de gedragscode officieel in ontvangst genomen. Zij bood de grote vergelijkingssites de ruimte tot zelfregulering.

Deelnemers van het keurmerk

www.zorgkiezer.nl
www.independer.nl
www.geld.nl

Contact

 

Voor vragen over het keurmerk, het melden van misbruik of verzoeken om het keurmerk te mogen voeren, kunt u contact opnemen met de Stichting Keurmerk Objectief Vergelijken via de onderstaande gegevens:

Stichting Keurmerk Objectief Vergelijken
T.a.v. A. Chatzakis
Alexanderstraat 2
2514 JL Den Haag
E-mail: achatzakis@udinkschepel.nl